Information about of different web hosting plans. Users submitted reviews for inmotion hosting company.

Oranjebuurt is ................

Burgerparticipatie

Burgers nemen steeds vaker initiatief in hun omgeving. Bijvoorbeeld het onderhoud van speeltuinen of groenvoorziening. Hierdoor veranderen de verhoudingen tussen overheid en burgers. Veel burgers voelen zich betrokken bij hun wijk of omgeving en zetten zich daar vrijwillig voor in. Dit heet burgerparticipatie. Ze doen vrijwilligerswerk, organiseren schoonmaakacties in de straat, kopen collectief zonnepanelen in of richten een lokale zorgcoöperatie op. Of ze praten mee over de gemeentebegroting. Het bestuur van de Oranjebuurt neemt samen met het WIJ team het initiatief om af te tasten hoe we als buurt invulling kunnen geven aan burgerparticipatie. Maar we zijn ook nieuwsgierig of er uberhaupt draagvlak voor is. Geef uw mening hiernaast.Wilt u meedenken? Graag. Maak uw interesse kenbaar door middel van het contactformulier

Klik hier voor de uitkomsten van de bijeenkomst

De eerste initiatieven staan hieronder (klik op de link voor meer informatie)

 In ontwikkeling

  • Boodschappenservice
  • Oppascentrale
  • Maatjesproject
  • Auto delen
  • Spullen lenen en uitlenen van je buren


Inschrijven voor nieuwsbrief


Denkt u met ons mee? Heeft u input voor de buurtvergadering. Geef u dan op als vrijwilliger of als bestuurslid via het contactformulier of dien een agendapunt in  

Joomla 2.5 Templates designed by Textildruck
© 2016 | All rights reserved | e-mail Oranjebuurt