KONINGSDAG 2023

Zet het alvast in de agenda. Donderdag 27 april 2022 09.00 – 13.00 uur

We zijn klaar voor KONINGSDAG 2023, natuurlijk in de Oranjebuurt Groningen op het Nassauplein.

  • Vrijmarkt/ ruilmarkt
  • Pony rijden
  • DJ Eddy
  • Ol’Houd (Gronings)
  • Schminken
  • Broodje (vega) hamburgers
  • Brood (vega) worst
  • Koffie/ Thee/ Ranja/ Frisdrank
  • Oranjebittertje en licht alcoholisch (met mate)

Verzoek aan buurtbewoners om op Koningsdag geen auto’s en fietsen op het Nassauplein te parkeren. Het plein wordt namelijk door de gemeente afgezet!

Ps. ruim je rommel op!! Helaas is het nodig om te vermelden dat je na de vrijmarkt je spulletjes weer allemaal meeneemt

Werkzaamheden Julianaplein raken ook Oranjebuurt!

Veel Oranjebuurters rijden vanuit de wijk over de de Herman Colleneniusbrug richting Friesestraatweg en vervolgens over het Hoendiep via de ring de stad uit. De stad uit is op dit punt geen probleem. De stad/ de Oranjebuurt in zal tussen 11 februari en 9 mei 2022 niet gaan via de kruising Hoendiep/ Friesestraatweg. U kunt dan beter via de afslag Friesestraatweg of via Paddepoel de Oranjebuurt inrijden. Als groene, veilige buurt waar op termijn enkel 30 km/ uur gereden mag worden stimuleren we natuurlijk de fiets of het OV. Om te voorkomen dat de stad Groningen vastloopt, krijgt iedereen het advies zoveel mogelijk thuis te werken, met het openbaar vervoer te reizen of op de fiets te gaan.

Voor meer informatie over de ombouw van het Julianaplein kunt u terecht op de website https://www.groningenbereikbaar.nl/julianaplein

Gratis fiets

Gratis fiets voor kinderen uit gezinnen met laag inkomen 

Voor veel kinderen in Groningen is een eigen fiets, door de financiële situatie thuis, niet vanzelfsprekend. Toch is een eigen fiets belangrijk voor de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Heeft jouw kind geen fiets en heb je een minimuminkomen? Dan kun je een fiets aanvragen via Stichting Leergeld. Het is bedoeld voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar uit gezinnen met een laag inkomen. Meer informatie of een aanvraag doen? Kijk dan op de website van Stichting Leergeld. Het Kinderfietsenplan is een initiatief van ANWB. Heb je een kinderfiets over en wil je die doneren? Ook dat kan! Meer informatie hierover vind je hier. of breng je fiets naar de kringloopwinkel aan de Prinsesseweg

Hoger Opgeleide Jonge Ouderen (HOJO)


Door corona en de corona-maatregelen is de eenzaamheid onder hoger opgeleide (HBO/WO) jonge ouderen (60-75)
toegenomen. Dit HOJO-initiatief is bedoeld om de eenzaamheid en het taboe rond eenzaamheid te doorbreken. Door mensen die behoefte hebben aan meer contact met gelijkgestemden bij elkaar te brengen.

Wie wil met mij meedenken over het ontwikkelen van activiteiten bijvoorbeeld: het vormen van een leeswandel- of kaartclub. Naar de film of bij iemand thuis binchwatchen. En misschien iets afspreken voor feestdagen of vakantieperiodes (kerst, voorjaarsvakantie, pasen, etc.) U kunt uw belangstelling voor dit burgerinitiatief – onder
begeleiding van een professional van het WIJ-team Centrum Groningen – kenbaar maken door te mailen of te
bellen naar Afsaneh Moghadam: 06 25 63 58 15 of emailen: afsaneh.moghadam@wij.groningen.nl.

Uw mailadres of telefoonnummer zal alleen bekend zijn bij de organisatie van dit initiatief (conform de AVG).
Binnenkort ontvangt u informatie over het aantal mensen dat zich heeft aangemeld als belangstellende en een
uitnodiging voor een eerste bijeenkomst (fysiek aan de Heesterpoort, of online). U kunt dan o.a. bespreken of u
wel of niet contactgegevens wilt uitwisselen en wellicht al clubjes vormen. Uw eigen goede ideeën voor activiteiten kunt u alvast doorgeven via de mail of telefoon

Bericht van Afsaneh

We waren in juli 2021 bij u in de wijk.
En dit zijn de ideeën! En sommige ideeën zijn al opgepakt.
• Een opruimteam van bewoners.
• Opruimsetjes voor het opruimen van zwerfvuil (deze liggen bij de ExtraPlus op de hoek van de Graaf Adolfstraat).
• Samen kaartjes maken en deze in brievenbussen doen. Dit pakt de opbouwwerker van WIJ team op.
• Aanpak speelplein. Een aantal bewoners pakt dit op.
• Met elkaar een moestuin opzetten.
• Aanschaf groene container. Dit is gelukt!
• Herhaling kunstroute. Het werk van lokale kunstenaars in de wijk. Dit organiseert oploop Podium café in buurtcentrum
Oranjewijk.
• De Oranjewijk huiskamer weer terug in de wijk. Dit organiseert buurtcentrum Oranjewijk.
• Vochtige benedenwoningen. Dit pakt De Huismeesters op.
• In de Prinsessenweg drempels en een flitspaal op de hoek met de Prinsessenweg en Graaf Adolfstraat. De buurtvereniging
van de Oranjewijk is hiermee bezig en met succes.
• Een uitleenpunt voor gereedschap. En het opzetten van een klusjesteam. Tips hiervoor zijn welkom!
• Aanleg groene daken.
• De milieustraat vaker in de wijk.
Heeft u vragen of opmerkingen, wilt u iets organiseren of wilt u meehelpen? Dan kunt een e-mail sturen naar:
Afsaneh Moghadam, afsaneh.moghadam@wij.groningen.nl. Bellen kan ook naar telefoonnummer: 06 25 63 58 15.

“Groningen goed op weg” – Prinsesseweg en Wilhelminakade (transitie van 50 km/uur naar 30 km/uur)

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de definitieve mobiliteitsvisie “Groningen Goed op Weg, naar een leefbare, schone en gezonde gemeente” nu vastgesteld en aan de gemeenteraad aangeboden ter besluitvorming

Een belangrijke mijlpaal. Namens de bewoners van de Oranjebuurt heeft het bestuur van de Oranjebuurt zich enkele jaren hard gemaakt voor meer groen, aanpassing van de maximum snelheid, meer publieke ruimte voor voetgangers, fietsers en ontspanningen en minder publieke ruimte voor auto’s. En daarmee ook stiller en veiliger.

De aanpassing van de maximum snelheid naar 30 km / uur past daar goed bij. Wij zijn dan ook zeer verheugd en vertrouwen er op dat de gemeenteraad op 22 december 2021 instemt met het voorstel.

Hieronder een passage die over onze wijk gaat. Via onderstaande link kunt u het gehele voorstel lezen

https://gemeente.groningen.nl/sites/default/files/3.-Mobilteitsvisie-bijlage-Netwerk-2040.pdf

Zie ook eerdere berichten

30 km per uur
De Oranjebuurt maximaal 30 km/uur
Verzoek aan College

Plantsoenloop op zaterdag 6 november

Zaterdag 6 november wordt de Plantsoenloop weer gehouden. Vanaf de start aan de Oranjesingel lopen sportievelingen afstanden van 1, 2, 4 en 8 kilometer door het Noorderplantsoen. Tijdens de Plantsoenloop zijn er verkeersmaatregelen rondom het Noorderplantsoen. De Nassaulaan, tussen Oranjesingel en Koninginnelaan, en de Oranjesingel, tussen Nassaulaan en Oranjestraat, zijn tussen 08:00 en ongeveer 18:00 uur dicht voor al het verkeer.

De Leliesingel, tussen Kerklaan en de doorsteek tussen Noorderbinnensingel. De Leliesingel, ter hoogte van de Grote Leliestraat, Kruissingel. De Kerklaan, ter hoogte van Leliesingel/Kruissingel zijn dicht voor al het verkeer tussen 10:30 en ongeveer 16:30 uur. Lees meer op de website van de Plantsoenloop

Foto: Plantsoenloop 1969 door persfotobureau D. van der Veen