Overlast melden

Overlast in uw omgeving?

Het is ontzettend belangrijk dat u overlast blijft melden. De gegevens geven een indruk of er een toename is of dat het om incidenten gaat. Dit kunt u doen via het meldpunt overlast en zorg van de gemeente. Dit kan 24 uur per dag via een meldformulier op de website  www.gemeente.groningen.nl/overlast-en-zorg-melden.

Ook kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 10:00 – 17:00 uur telefonisch melden via 050 587 58 85. Is de overlast ernstig? Is ingrijpen van de politie nodig? Bel dan 0900 88 44.

De Oranjebuurt maximaal 30 km/uur

De Oranjebuurt is bijna volledig een 30 km zone. Er zijn nog enkele straten waar weggebruikers 50 km/uur mogen rijden. Dat zijn de Prinsesseweg en de Wilhelminakade. Op basis van de enquête in 2018 en het recente onderzoek van de gemeente Groningen komt de Prinsesseweg duidelijk naar voren als aandachtstraat. Daarnaast heeft het College van B&W de ambitie uitgesproken om de gehele stad tot 30 km/ uur zone om te vormen.

Het bestuur van de Oranjebuurt stelt dan ook voor om de gehele wijk tot 30 km/ uur zone in te richten. Dat doen we in de eerste plaats voor de veiligheid, maar helpt ook om fijnstoffen (milieu) te reduceren en het geluidsniveau naar beneden te brengen.

In combinatie met bijvoorbeeld autodelen en de geveltuinen werken we samen aan een veiliger, stiller en schonere buurt.