“Groningen goed op weg” – Prinsesseweg en Wilhelminakade (transitie van 50 km/uur naar 30 km/uur)

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de definitieve mobiliteitsvisie “Groningen Goed op Weg, naar een leefbare, schone en gezonde gemeente” nu vastgesteld en aan de gemeenteraad aangeboden ter besluitvorming

Een belangrijke mijlpaal. Namens de bewoners van de Oranjebuurt heeft het bestuur van de Oranjebuurt zich enkele jaren hard gemaakt voor meer groen, aanpassing van de maximum snelheid, meer publieke ruimte voor voetgangers, fietsers en ontspanningen en minder publieke ruimte voor auto’s. En daarmee ook stiller en veiliger.

De aanpassing van de maximum snelheid naar 30 km / uur past daar goed bij. Wij zijn dan ook zeer verheugd en vertrouwen er op dat de gemeenteraad op 22 december 2021 instemt met het voorstel.

Hieronder een passage die over onze wijk gaat. Via onderstaande link kunt u het gehele voorstel lezen

https://gemeente.groningen.nl/sites/default/files/3.-Mobilteitsvisie-bijlage-Netwerk-2040.pdf

Zie ook eerdere berichten

30 km per uur
De Oranjebuurt maximaal 30 km/uur
Verzoek aan College

Oranje Nassau plein – sluit aan op de concept visie van de gemeente Groningen

Oranje Nassau Plein

De Oranjebuurt wil graag meer groen, minder snelheid en meer leefbaarheid in de buurt. Daartoe daagt zij de gemeente uit om samen te kijken naar het kruispunt Nassaulaan/ plein en de Prinsesseweg. Deze kruising is zeer grijs. Veel asfalt, beton en bestrating en neemt veel openbare ruimte in beslag. De initiatiefnemers zijn van mening dat dit groener, veiliger en daarmee duurzamer kan met als resultaat een omgeving waarin de bewoner zich prettig voelt en de buurt een centrale herkenbare ontmoetingsplek in de buitenlucht heeft.

Wensen/ bespreekpunten

 • Versterken groene corridor/ doorkijk Reitdiep – Noorderplantsoen tbv duurzaamheid/ groen en groene corridor Prinsesseweg
 • Zo min mogelijk bestrating, zo veel mogelijk groen
 • Het recht van de langzamere, gemotoriseerd verkeer is gast. Bewoner centraal
 • Inrichting van een ontmoetingsplek tbv sociale interactie
 • Herkenbaar icoon/ kunstwerk midden op het plein/ rotonde. Bijvoorbeeld relatie met de stadsarchitect van Groningen Jan Anthony Mulock Houwer. De grondlegger van de buurt. Of een Wilhelmina fontein naar voorbeeld van Deventer
 • Nostalgische verlichting rondom het plein. Geen lelijke grijze hoge palen
 • Het groene grasveld van het Nassauplein betrekken bij de inrichting
 • Parkeervakken Prinsesseweg opheffen rondom de rotonde. De parkeerdruk neemt behoorlijk af. Er is eigenlijk altijd voldoende plek. Geef de ruimte weer aan de mens ipv aan de auto. Auto is gast, bewoner centraal. Eventueel fiets parkeervakken creëren.
 • Verwijder direct de oude asfalt strook tussen Nassauvijver en Zeezandje
 • Maak van de Nassauvijver een zwem/ visvijver
 • Snelheid naar 30 km/ uur

Inbreng bewoners Oranjebuurt

Denkkracht vanuit bewoners
Onderhoud van straatmeubilair, groen/ rommel opruimen/ prullenbakken legen
Invulling/ activiteiten tbv leefbaarheid
Mogelijk financieel inbreng voor bijvoorbeeld kunstwerk (we hebben iet veel geld)
Sociaal toezicht
Inleveren parkeervakken voor groen of fietsen
Een heleboel blije buurtbewoners

Als voorbeeld kan de fietsrotonde (Wilhelminakade) gebruikt worden. Met dit verschil dat er hier waarschijnlijk een ovale rotonde nodig is. Waarbij dezelfde uitgangspunten leidend zijn. Fietsen en voetgangers hebben voorrang.

Meedenken? Stuur ons een berichtje

  Impressie huidige situatie