Gratis fiets

Gratis fiets voor kinderen uit gezinnen met laag inkomen 

Voor veel kinderen in Groningen is een eigen fiets, door de financiële situatie thuis, niet vanzelfsprekend. Toch is een eigen fiets belangrijk voor de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Heeft jouw kind geen fiets en heb je een minimuminkomen? Dan kun je een fiets aanvragen via Stichting Leergeld. Het is bedoeld voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar uit gezinnen met een laag inkomen. Meer informatie of een aanvraag doen? Kijk dan op de website van Stichting Leergeld. Het Kinderfietsenplan is een initiatief van ANWB. Heb je een kinderfiets over en wil je die doneren? Ook dat kan! Meer informatie hierover vind je hier. of breng je fiets naar de kringloopwinkel aan de Prinsesseweg

Hoger Opgeleide Jonge Ouderen (HOJO)


Door corona en de corona-maatregelen is de eenzaamheid onder hoger opgeleide (HBO/WO) jonge ouderen (60-75)
toegenomen. Dit HOJO-initiatief is bedoeld om de eenzaamheid en het taboe rond eenzaamheid te doorbreken. Door mensen die behoefte hebben aan meer contact met gelijkgestemden bij elkaar te brengen.

Wie wil met mij meedenken over het ontwikkelen van activiteiten bijvoorbeeld: het vormen van een leeswandel- of kaartclub. Naar de film of bij iemand thuis binchwatchen. En misschien iets afspreken voor feestdagen of vakantieperiodes (kerst, voorjaarsvakantie, pasen, etc.) U kunt uw belangstelling voor dit burgerinitiatief – onder
begeleiding van een professional van het WIJ-team Centrum Groningen – kenbaar maken door te mailen of te
bellen naar Afsaneh Moghadam: 06 25 63 58 15 of emailen: afsaneh.moghadam@wij.groningen.nl.

Uw mailadres of telefoonnummer zal alleen bekend zijn bij de organisatie van dit initiatief (conform de AVG).
Binnenkort ontvangt u informatie over het aantal mensen dat zich heeft aangemeld als belangstellende en een
uitnodiging voor een eerste bijeenkomst (fysiek aan de Heesterpoort, of online). U kunt dan o.a. bespreken of u
wel of niet contactgegevens wilt uitwisselen en wellicht al clubjes vormen. Uw eigen goede ideeën voor activiteiten kunt u alvast doorgeven via de mail of telefoon

Bericht van Afsaneh

We waren in juli 2021 bij u in de wijk.
En dit zijn de ideeën! En sommige ideeën zijn al opgepakt.
• Een opruimteam van bewoners.
• Opruimsetjes voor het opruimen van zwerfvuil (deze liggen bij de ExtraPlus op de hoek van de Graaf Adolfstraat).
• Samen kaartjes maken en deze in brievenbussen doen. Dit pakt de opbouwwerker van WIJ team op.
• Aanpak speelplein. Een aantal bewoners pakt dit op.
• Met elkaar een moestuin opzetten.
• Aanschaf groene container. Dit is gelukt!
• Herhaling kunstroute. Het werk van lokale kunstenaars in de wijk. Dit organiseert oploop Podium café in buurtcentrum
Oranjewijk.
• De Oranjewijk huiskamer weer terug in de wijk. Dit organiseert buurtcentrum Oranjewijk.
• Vochtige benedenwoningen. Dit pakt De Huismeesters op.
• In de Prinsessenweg drempels en een flitspaal op de hoek met de Prinsessenweg en Graaf Adolfstraat. De buurtvereniging
van de Oranjewijk is hiermee bezig en met succes.
• Een uitleenpunt voor gereedschap. En het opzetten van een klusjesteam. Tips hiervoor zijn welkom!
• Aanleg groene daken.
• De milieustraat vaker in de wijk.
Heeft u vragen of opmerkingen, wilt u iets organiseren of wilt u meehelpen? Dan kunt een e-mail sturen naar:
Afsaneh Moghadam, afsaneh.moghadam@wij.groningen.nl. Bellen kan ook naar telefoonnummer: 06 25 63 58 15.