“Groningen goed op weg” – Prinsesseweg en Wilhelminakade (transitie van 50 km/uur naar 30 km/uur)

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de definitieve mobiliteitsvisie “Groningen Goed op Weg, naar een leefbare, schone en gezonde gemeente” nu vastgesteld en aan de gemeenteraad aangeboden ter besluitvorming

Een belangrijke mijlpaal. Namens de bewoners van de Oranjebuurt heeft het bestuur van de Oranjebuurt zich enkele jaren hard gemaakt voor meer groen, aanpassing van de maximum snelheid, meer publieke ruimte voor voetgangers, fietsers en ontspanningen en minder publieke ruimte voor auto’s. En daarmee ook stiller en veiliger.

De aanpassing van de maximum snelheid naar 30 km / uur past daar goed bij. Wij zijn dan ook zeer verheugd en vertrouwen er op dat de gemeenteraad op 22 december 2021 instemt met het voorstel.

Hieronder een passage die over onze wijk gaat. Via onderstaande link kunt u het gehele voorstel lezen

https://gemeente.groningen.nl/sites/default/files/3.-Mobilteitsvisie-bijlage-Netwerk-2040.pdf

Zie ook eerdere berichten

30 km per uur
De Oranjebuurt maximaal 30 km/uur
Verzoek aan College