Onderzoek Mobiliteit in de wijk

Beste wijkbewoner mijn naam is Jan-Philip Marnet. Ik studeer Milieu- en Infrastructuurplanning aan de RUG en schrijf momenteel mijn masterscriptie over mobiliteitsgedrag in Groningen.

Daarvoor heb ik een enquête opgesteld, en zou het fijn vinden als u wilt meewerken en de enquête in wil vullen.
Ik wil onderzoeken welke factoren van invloed zijn op de keuze voor een vervoerswijze en of het daadwerkelijke mobiliteitsgedrag überhaupt overeenkomt met de voorspellingen van de wetenschap.
Het doel hiervan is om het mobiliteitsgedrag beter te begrijpen, zodat transport en ruimtelijke planning daadwerkelijk passen bij de betreffende wijken.

Link naar de enquête:  https://app.maptionnaire.com/q/2m2rwn3byy64?lang=nl//

Hartelijk dank!