30 km per uur

De Oranjebuurt in zijn geheel naar 30 km per uur? Wij voeren al enkele jaren een actieve lobby om de snelheid in de gehele buurt naar 30 km/ uur te krijgen. Niet alleen vanwege de veiligheid, maar ook vanwege de luchtkwaliteit en om de publieke ruimte zo veel als mogelijk te delen en niet perse in te richten op het gebruik en bezit van een auto.

De gemeente Groningen heeft recent een voorstel gemaakt en wij hebben onze zienswijze daar op kunnen geven. In de concept planvorming staat samengevat het terugbrengen van de snelheid aan de Wilhelminakade naar 30 kilometer per uur en het inrichten van een belevingsplein op de kruising Prinsesseweg/ Nassaulaan. Ook daar is de auto te gast en mag 30 km/ uur gereden worden. Wij hebben als aanvulling mee gegeven dat dan ook het laatste stukje vanaf Rotonde tot Belevingsplein (zo’n 150 meter) en de Prinsesseweg tot aan het spoor ook naar 30 km/ uur mag.

https://gemeente.groningen.nl/groningen-goed-op-weg