Oranje Nassau plein – sluit aan op de concept visie van de gemeente Groningen

Oranje Nassau Plein

De Oranjebuurt wil graag meer groen, minder snelheid en meer leefbaarheid in de buurt. Daartoe daagt zij de gemeente uit om samen te kijken naar het kruispunt Nassaulaan/ plein en de Prinsesseweg. Deze kruising is zeer grijs. Veel asfalt, beton en bestrating en neemt veel openbare ruimte in beslag. De initiatiefnemers zijn van mening dat dit groener, veiliger en daarmee duurzamer kan met als resultaat een omgeving waarin de bewoner zich prettig voelt en de buurt een centrale herkenbare ontmoetingsplek in de buitenlucht heeft.

Wensen/ bespreekpunten

 • Versterken groene corridor/ doorkijk Reitdiep – Noorderplantsoen tbv duurzaamheid/ groen en groene corridor Prinsesseweg
 • Zo min mogelijk bestrating, zo veel mogelijk groen
 • Het recht van de langzamere, gemotoriseerd verkeer is gast. Bewoner centraal
 • Inrichting van een ontmoetingsplek tbv sociale interactie
 • Herkenbaar icoon/ kunstwerk midden op het plein/ rotonde. Bijvoorbeeld relatie met de stadsarchitect van Groningen Jan Anthony Mulock Houwer. De grondlegger van de buurt. Of een Wilhelmina fontein naar voorbeeld van Deventer
 • Nostalgische verlichting rondom het plein. Geen lelijke grijze hoge palen
 • Het groene grasveld van het Nassauplein betrekken bij de inrichting
 • Parkeervakken Prinsesseweg opheffen rondom de rotonde. De parkeerdruk neemt behoorlijk af. Er is eigenlijk altijd voldoende plek. Geef de ruimte weer aan de mens ipv aan de auto. Auto is gast, bewoner centraal. Eventueel fiets parkeervakken creëren.
 • Verwijder direct de oude asfalt strook tussen Nassauvijver en Zeezandje
 • Maak van de Nassauvijver een zwem/ visvijver
 • Snelheid naar 30 km/ uur

Inbreng bewoners Oranjebuurt

Denkkracht vanuit bewoners
Onderhoud van straatmeubilair, groen/ rommel opruimen/ prullenbakken legen
Invulling/ activiteiten tbv leefbaarheid
Mogelijk financieel inbreng voor bijvoorbeeld kunstwerk (we hebben iet veel geld)
Sociaal toezicht
Inleveren parkeervakken voor groen of fietsen
Een heleboel blije buurtbewoners

Als voorbeeld kan de fietsrotonde (Wilhelminakade) gebruikt worden. Met dit verschil dat er hier waarschijnlijk een ovale rotonde nodig is. Waarbij dezelfde uitgangspunten leidend zijn. Fietsen en voetgangers hebben voorrang.

Meedenken? Stuur ons een berichtje

  Impressie huidige situatie

  Speeltuin het zeestrandje Nassauplein

  Goedendag,

  Wij zijn een groep betrokken buurtbewoners van de Oranjewijk en zouden graag zien dat speeltuin het Zeestrandje vernieuwd wordt. In onze ogen zouden een aantal dingen een onderhoudsbuurt nodig hebben en kan deze mooie plek een stuk uitdagender en leuker voor meer o.a. leeftijdsgroepen. 

  Het is een schitterende plek in de wijk, mooi omheinde speelplek, (speel)zand en een groot stuk gras. Echter zijn er ook een aantal punten waardoor wij denken dat dit een nog veel mooiere speelplek kan worden. Hieronder een overzicht van de punten die wij graag zouden zien:

  • meer afwisselende speeltoestellen (nu bijv. 3 wiptoestellen)
  • meer speeltoestellen voor 5+  (bijv. glijbaan met meerdere klimopties en hoogtes, een trampoline)
  • iets uitbreiding van de speeltuin 
  • een rondje bestrating langs het hekwerk voor fietsjes, tractors en skeeleren.
  • Bak/hok plaatsen voor klein materiaal. 
  • Gras moet wel blijven om te recreëren, maar moet opnieuw geëgaliseerd (heel veel kuilen en hobbels).
  • kunnen er ook doeltjes of een basketbalpaal in het tussenstuk geplaatst worden (stuk asfalt tussen speeltuin en vijver)
  • Het zand kenmerkt de speeltuin, maar is ook erg vies. Heel veel kattenpoep, de speeltuin wordt ook wel poepstrandje genoemd. Is er ander zand of een zandbak die afgesloten kan worden en andere ondergrond mogelijk.
  • Onderhoud aan het hekwerk, niet alle hekken sluiten goed. Plus optie voor een moeilijkere sluiting van het hekje naar de vijver.
  • Overige toevoegingen: extra bankje aan de andere kant van de speeltuin i.v.m. zon/schaduw. Extra prullenbakken, ook bij het grasveld. Extra picknickbank (is 1 verwijderd). Waarschuwingsmannetjes bij de ingangen van de speeltuin en de weg. 

  Wij zijn enthousiast en gedreven om meer van deze plek te maken. We hopen dan ook op (veel) mogelijkheden om deze plek aan te pakken. 

  Opmerking buurtvereniging Oranjebuurt
  Het is bij ons weten het zeezandje en niet het zeestrandje. Waar de naamgeving vandaan komt zullen we eens op deze website publiceren. Maar whats in a name. Wij ondersteunen dit initiatief van harte. De initiatiefnemers zijn bij ons bekend. Wilt u ook betrokken worden? Geef even een seintje. Samen met de initiatiefnemers en de gemeente proberen we het samen aan te pakken.

  30 km per uur

  De Oranjebuurt in zijn geheel naar 30 km per uur? Wij voeren al enkele jaren een actieve lobby om de snelheid in de gehele buurt naar 30 km/ uur te krijgen. Niet alleen vanwege de veiligheid, maar ook vanwege de luchtkwaliteit en om de publieke ruimte zo veel als mogelijk te delen en niet perse in te richten op het gebruik en bezit van een auto.

  De gemeente Groningen heeft recent een voorstel gemaakt en wij hebben onze zienswijze daar op kunnen geven. In de concept planvorming staat samengevat het terugbrengen van de snelheid aan de Wilhelminakade naar 30 kilometer per uur en het inrichten van een belevingsplein op de kruising Prinsesseweg/ Nassaulaan. Ook daar is de auto te gast en mag 30 km/ uur gereden worden. Wij hebben als aanvulling mee gegeven dat dan ook het laatste stukje vanaf Rotonde tot Belevingsplein (zo’n 150 meter) en de Prinsesseweg tot aan het spoor ook naar 30 km/ uur mag.

  https://gemeente.groningen.nl/groningen-goed-op-weg

  De Oranjebuurt maximaal 30 km/uur

  De Oranjebuurt is bijna volledig een 30 km zone. Er zijn nog enkele straten waar weggebruikers 50 km/uur mogen rijden. Dat zijn de Prinsesseweg en de Wilhelminakade. Op basis van de enquête in 2018 en het recente onderzoek van de gemeente Groningen komt de Prinsesseweg duidelijk naar voren als aandachtstraat. Daarnaast heeft het College van B&W de ambitie uitgesproken om de gehele stad tot 30 km/ uur zone om te vormen.

  Het bestuur van de Oranjebuurt stelt dan ook voor om de gehele wijk tot 30 km/ uur zone in te richten. Dat doen we in de eerste plaats voor de veiligheid, maar helpt ook om fijnstoffen (milieu) te reduceren en het geluidsniveau naar beneden te brengen.

  In combinatie met bijvoorbeeld autodelen en de geveltuinen werken we samen aan een veiliger, stiller en schonere buurt.