Tiny Forest oftewel klein bos

We kennen natuurlijk het Noorderplantsoen. Maar we krijgen in de Oranjebuurt geen extra plantsoen, maar een echt bos. Alhoewel? Het is een dichtbegroeid inheems bos ter grootte van een tennisveld.

Wethouder Glimina Chakor: “Bij elk bos wordt een zogenaamd buitenleslokaal gemaakt waar leerlingen van betrokken scholen gebruik van kunnen maken. Op deze manier wordt de jongere generatie betrokken bij onderwerpen zoals natuur, ecologie en klimaatverandering.” Bij het aanwijzen van de locaties is vooral gekeken of er een school in de buurt is die een actieve rol wil spelen. De buurtbewoners worden bij de aanplant van het bos betrokken.

Lees verder de plannen op de website van de gemeente Groningen