Hart onder de riem

Oranjebuurt bewoners. Let op uw brievenbus! Misschien heeft u al iets gehad, misschien volgt er nog iets. Denk om elkaar en heb aandacht voor de buren! Samen zorgen we voor een (op)bloeiende Oranjebuur(t)