Vergroening en verkeersveiligheid in de Oranjebuurt

Download de brief

Lees hier de reactie van de wethouders

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

De Oranjebuurt kenmerkt zich door een grote diversiteit en hoge sociale cohesie waarbij waarde wordt gehecht aan een leefbare buurt. De buurt als geheel vraagt niet vaak hulp en ondersteuning. Maar om de leefbaarheid te behouden en wellicht te vergroten willen we onderstaande bij u onder de aandacht brengen en vragen wij ook een besluit.

De Oranjebuurt is bijna volledig een 30 km zone. Er zijn nog enkele straten waar weggebruikers 50 km/uur mogen rijden. Dat zijn de Prinsesseweg en de Wilhelminakade.

Op basis van de enquête in 2018 in de Oranjebuurt en een onderzoek van de gemeente Groningen komt de Prinsesseweg duidelijk naar voren als aandachtstraat. Daarnaast heeft het College van B&W de ambitie uitgesproken om de gehele stad tot 30 km/ uur zone om te vormen. Recent heeft ook de tweede kamer deze ambitie uitgesproken.

Uit een recente (2020) enquête op de website van de Oranjebuurt (52 respondenten) geeft 87% aan dat de snelheid in de gehele buurt naar 30 km/uur mag.

Het bestuur van de Oranjebuurt stelt dan ook voor om de gehele buurt tot 30 km/ uur zone in te richten. Dat doen we in de eerste plaats voor de veiligheid, maar helpt ook om fijnstof (milieu) te reduceren en het geluidsniveau naar beneden te brengen. De aanpassing zal minimaal zijn. De meeste straten, lanen en pleinen kennen al een maximum snelheid van 30 km/ uur. Het betreft zoals eerder aangegeven dan ook een aanpassing voor de Wilhelminakade en de Prinsesseweg.

In de eerste plaats stellen we voor om simpelweg de snelheid te verlagen en in de tweede plaats willen we graag met de gemeente in gesprek om met de verlaagde snelheid de leefbaarheid, de vergroening en verkeersveiligheid verder te optimaliseren door de leefomgeving nog meer naar die maatstaven in te richten.

We zijn als buurt erg enthousiast in de stappen die de gemeente al zet met bijvoorbeeld geveltuinen, boomtuinen, nieuwe boom, regentonactie en groene dak subsidie. We brengen deze initiatieven onder de aandacht van de bewoners en ook dat draagt bij aan groener, veiliger en stillere leefomgeving. Daar zijn we blij mee. Als de snelheid omlaag kan en in de (nabije) toekomst delen van de buurt groener, stiller en veiliger in kunnen richten dan streven we allemaal hetzelfde resultaat na.

Gevraagd besluit

Stem in met het advies om de maximum snelheid voor de gehele Oranjebuurt naar 30 km/ uur te brengen en ga met de buurtvereniging en de bewoners in gesprek om op basis van deze uitkomst de leefbaarheid nog verder te vergroten door te vergroenen en de , verkeersveiligheid te vergroten met de inrichting van de buurt.

Met vriendelijke groet,
Mark Bokhove
Namens het bestuur van de buurtvereniging Oranjebuurt

Tip: Ondanks dat we liever minder dan meer auto’s in de buurt zien hebben we nog wel een onderzoeksvraag. In de Nassaulaan staan auto’s soms zeer onlogisch geparkeerd. We krijgen regelmatig als tip van bewoners om de Nassaulaan in te richten met parkeervakken. Dat brengt rust en mogelijk een efficiënter gebruik van de ruimte