De Buurtraad is een bewonersorganisatie, die initiatieven in de wijk ondersteunt en faciliteert en een schakel vormt tussen de bewoners onderling en de gemeente. Een goede leefbaarheid in de buurt is het belangrijkste doel van de Buurtraad.

De Buurtraad heeft nauwe contacten en korte lijnen met de wijkwethouder, de gebiedsmanager voor onze buurt en openbare werken. De leden van de Buurtraad participeren in diverse overleggen binnen de buurt en met de gemeente. Ook is er goed contact met de wijken om ons heen en in de rest van de Stad.

  • Sipke van der Ploeg [lid]
  • Migiel van Dorsten [penningmeester]
  • Petra Drijver [secretaris]
  • Ingrid van Rijn [lid]
  • Mark Bokhove [waarnemend voorzitter]
  • Didi van der Plas [activiteiten adviseur]

Wilt u contact opnemen? Dat kan via het contactformulier