Maximale snelheid in de gehele Oranjebuurt naar 30 km/uur?

De Oranjebuurt is bijna volledig een 30 km zone. Er zijn nog enkele straten waar weggebruikers 50 km/uur mogen rijden. Dat zijn de Prinsesseweg en de Wilhelminakade. Op basis van de enquête in 2018 en het recente onderzoek van de gemeente Groningen komt de Prinsesseweg duidelijk naar voren als aandachtstraat. Daarnaast heeft het College van B&W de ambitie uitgesproken om de gehele stad tot 30 km/ uur zone om te vormen.

Het bestuur van de Oranjebuurt stelt dan ook voor om de gehele wijk tot 30 km/ uur zone in te richten. Dat doen we in de eerste plaats voor de veiligheid, maar helpt ook om fijnstoffen (milieu) te reduceren en het geluidsniveau naar beneden te brengen.

Geef uw mening in de poll rechtsboven op de website. Actief meedenken? Neem contact op via het contactformulier

In combinatie met bijvoorbeeld autodelen en de geveltuinen werken we samen aan een veiliger, stiller en schonere buurt.

Zingen onder de kerstboom

Dag buurtbewoners,

Een jarenlange traditie. Elke laatste zondag voor kerst komen we samen bij de kerstboom op de kop van het Nassauplein voor een gezellig hapje en drankje (Glühwein). Met live optreden van Kooranje!!

Kerstmuziek van Kooranje, warmte, jarenlange traditie, glühwein, warme choco, hapjes, vuurkorven en gezelligheid. Zondag 22 december om 1630 uur