IJspret Nassauplein

We zijn open! Vandaag vanaf 1500 uur al zeker 100 kinderen op het ijs!

Aanvulling; 8 febr 2021
Koning winter lijkt nu echt te blijven. De Nassauvijver is afgezet met linten. Verzoek om deze linten te respecteren. Blijf van het ijs af, gooi geen stenen/ takken op het ijs etc. Dan kunnen we eind deze week misschien schaatsen op een mooi verlichte baan.

Vandaag (zondag 31 januari 2021) stonden de eerste kinderen op het ijs van de Nassauvijver. Pas op! Het ijs is slechts 2,2 cm dik (meting zondag 10 uur). Dat is nog ruim onvoldoende en daarmee onveilig.

Naast de waarschuwing vraagt de activiteiten commissie van de Oranjebuurt ook om de natuur haar gang te laten gaan en het ijs niet te breken zodat we snel een ijsvloer van minimaal 8 centimeter hebben en we mogelijk onze winteractiviteit kunnen organiseren. Het Anton Pieck schaatsfeest voor kinderen. We hangen dan verlichting op tussen palen in het ijs en kinderen kunnen (altijd voor eigen risico) heerlijk schaatsen.

Uiteraard hebben we daar een paar hele koude nachten voor nodig. Wie weet komen die nog. Daarom het verzoek om het ijs niet te breken/ takken op het ijs te gooien etc.

Vergroening en verkeersveiligheid in de Oranjebuurt

Download de brief

Lees hier de reactie van de wethouders

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

De Oranjebuurt kenmerkt zich door een grote diversiteit en hoge sociale cohesie waarbij waarde wordt gehecht aan een leefbare buurt. De buurt als geheel vraagt niet vaak hulp en ondersteuning. Maar om de leefbaarheid te behouden en wellicht te vergroten willen we onderstaande bij u onder de aandacht brengen en vragen wij ook een besluit.

De Oranjebuurt is bijna volledig een 30 km zone. Er zijn nog enkele straten waar weggebruikers 50 km/uur mogen rijden. Dat zijn de Prinsesseweg en de Wilhelminakade.

Op basis van de enquête in 2018 in de Oranjebuurt en een onderzoek van de gemeente Groningen komt de Prinsesseweg duidelijk naar voren als aandachtstraat. Daarnaast heeft het College van B&W de ambitie uitgesproken om de gehele stad tot 30 km/ uur zone om te vormen. Recent heeft ook de tweede kamer deze ambitie uitgesproken.

Uit een recente (2020) enquête op de website van de Oranjebuurt (52 respondenten) geeft 87% aan dat de snelheid in de gehele buurt naar 30 km/uur mag.

Het bestuur van de Oranjebuurt stelt dan ook voor om de gehele buurt tot 30 km/ uur zone in te richten. Dat doen we in de eerste plaats voor de veiligheid, maar helpt ook om fijnstof (milieu) te reduceren en het geluidsniveau naar beneden te brengen. De aanpassing zal minimaal zijn. De meeste straten, lanen en pleinen kennen al een maximum snelheid van 30 km/ uur. Het betreft zoals eerder aangegeven dan ook een aanpassing voor de Wilhelminakade en de Prinsesseweg.

In de eerste plaats stellen we voor om simpelweg de snelheid te verlagen en in de tweede plaats willen we graag met de gemeente in gesprek om met de verlaagde snelheid de leefbaarheid, de vergroening en verkeersveiligheid verder te optimaliseren door de leefomgeving nog meer naar die maatstaven in te richten.

We zijn als buurt erg enthousiast in de stappen die de gemeente al zet met bijvoorbeeld geveltuinen, boomtuinen, nieuwe boom, regentonactie en groene dak subsidie. We brengen deze initiatieven onder de aandacht van de bewoners en ook dat draagt bij aan groener, veiliger en stillere leefomgeving. Daar zijn we blij mee. Als de snelheid omlaag kan en in de (nabije) toekomst delen van de buurt groener, stiller en veiliger in kunnen richten dan streven we allemaal hetzelfde resultaat na.

Gevraagd besluit

Stem in met het advies om de maximum snelheid voor de gehele Oranjebuurt naar 30 km/ uur te brengen en ga met de buurtvereniging en de bewoners in gesprek om op basis van deze uitkomst de leefbaarheid nog verder te vergroten door te vergroenen en de , verkeersveiligheid te vergroten met de inrichting van de buurt.

Met vriendelijke groet,
Mark Bokhove
Namens het bestuur van de buurtvereniging Oranjebuurt

Tip: Ondanks dat we liever minder dan meer auto’s in de buurt zien hebben we nog wel een onderzoeksvraag. In de Nassaulaan staan auto’s soms zeer onlogisch geparkeerd. We krijgen regelmatig als tip van bewoners om de Nassaulaan in te richten met parkeervakken. Dat brengt rust en mogelijk een efficiënter gebruik van de ruimte

(Geluids) overlast in de Oranjebuurt?

Aan de bewoners van de Oranjebuurt,

De laatste tijd kwamen er berichten in het Dagblad van het Noorden vanuit de wijken rond de Oranjebuurt over (geluids)overlast in verschillende straten. De woordvoerders vertelden dat de  oorzaak verschillende panden waren met verhuur aan studenten en andere jonge mensen.

De samenleving in de stad staat door Corona maatregelen wel wat onder druk, sluiting  van horeca gelegenheden, geen of beperkt bezoek aan culturele instellingen, etc. De vraag is of deze genoemde overlast iets van de laatste tijd is en in hoeverre er een link met Corona te maken valt.

Aan ons als bestuur van de buurtvereniging werd gevraagd in hoeverre deze overlast een punt van aandacht is onze buurt. In de laatste bestuursvergadering, waar dit punt op de  agenda stond, constateerden we dat wij als bestuur daar geen helder beeld van hebben.

De stad Groningen staat positief in het nieuws als stad om te wonen en de Oranjebuurt is populair onder woningzoekenden. Belangrijk is om de diversiteit en sociale cohesie hoog te houden als uitgangspunt voor een leefbare buurt.

De gemeente Groningen neemt de klachten vanuit de verschillende wijken serieus en kan pas samen met bewoners tot oplossingen komen als er voldoende feiten bekend zijn over de overlast of andere spanningen die zijn ontstaan in de wijk.

Wij zijn dan ook benieuwd in hoeverre er in onze wijk sprake is van problemen over geluidsoverlast,  zoals door:  de wijze van leefstijl , muziek of feesten die te lang doorgaan, parkeren van fietsen of overlast vanuit het Noorderplantsoen. Maar ook te weinig onderhoud aan huisvesting van de gezamenlijke leefomgeving kan soms irritatie opleveren.

Als bestuur van de Oranjebuurt kunnen wij de verbinding vormen tussen wijkbewoners en beleidsmakers van de gemeente. Maar dan hebben wij wel input van u nodig mocht hier sprake van zijn.

Laat ons weten wat er speelt en laat ook weten wat uzelf al heeft ondernomen met wel of niet een succesvolle ontwikkeling.

Contactmogelijkheden: via het contactformulier

of stuur een mail naar oranjebuurtingroningen@gmail.com

Het bestuur van de Oranjebuurt

Groene buurt

Een van de thema’s in de Oranjebuurt is om de buurt groener en verkeersveiliger te maken. Om die reden brengen we bij u de bomenactie onder de aandacht.

Doe mee met de actie ‘Nieuwe dag, nieuwe boom’ en draag bij aan een groene gemeente. Door een boom te planten in je eigen tuin lever je een bijdrage aan een klimaatbestendige en aantrekkelijke woonomgeving.

Lees meer

Maximale snelheid in de gehele Oranjebuurt naar 30 km/uur?

De Oranjebuurt is bijna volledig een 30 km zone. Er zijn nog enkele straten waar weggebruikers 50 km/uur mogen rijden. Dat zijn de Prinsesseweg en de Wilhelminakade. Op basis van de enquête in 2018 en het recente onderzoek van de gemeente Groningen komt de Prinsesseweg duidelijk naar voren als aandachtstraat. Daarnaast heeft het College van B&W de ambitie uitgesproken om de gehele stad tot 30 km/ uur zone om te vormen.

Het bestuur van de Oranjebuurt stelt dan ook voor om de gehele wijk tot 30 km/ uur zone in te richten. Dat doen we in de eerste plaats voor de veiligheid, maar helpt ook om fijnstoffen (milieu) te reduceren en het geluidsniveau naar beneden te brengen.

Geef uw mening in de poll rechtsboven op de website. Actief meedenken? Neem contact op via het contactformulier

In combinatie met bijvoorbeeld autodelen en de geveltuinen werken we samen aan een veiliger, stiller en schonere buurt.

Enquête

Wij zijn Annie, Imme, Leonie en Jasmijn van het Parcival college in Groningen. Wij moeten voor school een onderzoek doen over de verschillen tussen Oranjebuurt en Hortusbuurt in Groningen. Woont u in een van deze twee wijken? Dan zouden wij het erg waarderen als u deze vragen zou willen beantwoorden en naar ons terug zou willen sturen. Klik hier voor de enquête

Alvast bedankt!